משהו אחר לגמרי

April 28, 2014 - לקחתי מזוודה, הרבה ציפיות והמון חשש ועזבתי את איזור הנוחות שלי, בעיר, לחודשיים שלמים, כדי להגיע לאורלנד, עיירה שכוחת אל...
Read the Full Post »

Spring

April 19, 2014 - "We'll get though the winter and then we'll see. In the spring. In the spring Meanwhile sit under the tangerine tree...
Read the Full Post »

Archive
January February (1) March April (2) May June (1) July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December